Cena dřevěné stavby

Při pořizování nového bydlení je často rozhodujícím faktorem jeho cena. Jak jsou na tom dřevostavby ve srovnání s ostatními stavbami?

Pokud budeme vycházet z ceny hrubé stavby, pak za  1m³ plochy domu zaplatíme okolo 6000 Kč. Tato cena je srovnatelná s běžně stavěným zděným domem. Takže za hrubou stavbu domu okolo 130m2 (užitná plocha) můžeme zaplatit okolo1.500.000 Kč.

Cena vychází z projektu, jeho propočtu a aktuálních cenách použitých materiálu.

Proč jsou dřevěné stavby výhodnější:

Pokud budeme vycházet pouze z ceny, může se nám zdát, že nejsou dřevostavby nijak zvlášť výhodné. Jaké je ale srovnání se zděnými domy:

Sdílejte nás v kruzích Google+

Obsah tohoto webu je chráněn proti plagiátorství: Chráněno pomocí Copyscape - kontrola duplicitního obsahu